Umożliwić wgląd w życie codzienne archeologów z całego świata ma na celu inicjatywa „Dzień Archeologii”, która po raz drugi odbędzie się w Polsce 29 lipca. Organizatorzy zapraszają archeologów do udziału w przedsięwzięciu i podzielenia się jednym dniem ze swojego zawodowego życia.
Pierwowzorem polskiego „Dnia Archeologii” jest brytyjska inicjatywa „Day of Archaeology”, rozpoczęta pięć lat temu. Wydarzenie odbywa się jedynie w przestrzeni Internetu, jednocześnie tego samego dnia w wielu krajach. Organizatorzy zapraszają do włączenia się w akcję osoby pracujące w archeologii, studiujące tę dziedzinę bądź udzielające się w niej na zasadzie wolontariatu. Idea polega na przygotowaniu wpisów, zdjęć czy filmów wideo na temat swojej pracy, które zostaną zamieszczone na specjalnej stronie internetowej projektu www.dayofarchaeology.com.

„Chcemy dowiedzieć się, jakie zadania codzienne wykonujesz, nad czym aktualnie pracujesz, dlaczego zaangażowałeś się w daną dziedzinę archeologii, jakie projekt naukowy realizujesz, jeśli zaś pracujesz na wykopaliskach: co odkryłeś bądź też dlaczego chciałeś zostać archeologiem” – wyliczają organizatorzy. Jednocześnie zachęcają do tego, aby unikać specjalistycznych terminów lub je krótko zdefiniować.

„Projekt >Dnia Archeologii< prezentuje różnorodne działania, podejmowane codziennie przez archeologów na całym globie, przyczyniając się do podniesienia świadomości społecznej na temat znaczenia i ważności archeologii we współczesnym świecie” – przekonują inicjatorzy akcji.

W Polsce projekt jest tworzony w Instytucie Prahistorii UAM w Poznaniu, w ramach europejskiego projektu NEARCH, którego celem jest stworzenie dialogu między społeczeństwem a naukowcami. W tym roku przedsięwzięcie zostało także rozszerzone na inne kraje, m.in. Grecję, Holandię, Francję, Włochy, Hiszpanię oraz Niemcy. Udział archeologów w projekcie jest oparty o zasadę wolontariatu. Szczegółowe informacje dotyczące udziału dostępne są na stronie: http://www.dayofarchaeology.com/dzienarcheologii/

Inicjatywa została objęta honorowym patronatem przez marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka, Komitet Nauk Pra- i Protohistorycznych PAN, Muzeum w Biskupinie, Muzeum Archeologiczne w Poznaniu oraz poznański oddział PAN.

 

[PAP - Nauka w Polsce, szz/ mrt/, źródło: www.naukawpolsce.pap.pl]