Komentarz ClientEarth Prawnicy dla Ziemi, Greenpeace Polska,  Fundacji Greenmind, WWF Polska, Fundacji Dzika Polska, Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (OTOP) i Pracowni na rzecz Wszystkich Istot.

Obradujący w Stambule Komitet UNESCO zobowiązał Polskę do ochrony starych drzewostanów Puszczy Białowieskiej oraz wezwał ją do wyciągnięcia wniosków – w porozumieniu ze wszystkimi zainteresowanymi stronami – z raportu z czerwcowej misji terenowej IUCN w Białowieży.

Sprawa Puszczy wzbudziła wielkie zainteresowanie przedstawicieli wielu delegacji, które zauważyły że w dalszym ciągu nie został przygotowany plan zarządzania tym przyrodniczym obiektem Światowego Dziedzictwa. W postanowieniach Komitetu czytamy, że Polska powinna przygotować taki plan zarządzania. Ma on zagwarantować ochronę wyjątkowej uniwersalnej wartości, a więc różnorodności biologicznej oraz naturalnych procesów zachodzących w Puszczy – komentuje Dariusz Gatkowski z WWF Polska, obecny na szczycie.

Polska do pierwszego lutego 2017 roku ma  złożyć raport o stanie ochrony Puszczy Białowieskiej jako obiektu UNESCO. Dokument ten będzie przedmiotem oceny Komitetu na jego kolejnym posiedzeniu w przyszłym roku.

Jeśli unikatowe cechy, które decydują o tym, że Puszcza Białowieska została uznana za Światowe Dziedzictwo, są zagrożone, znajdzie się ona na Liście Dziedzictwa Zagrożonego lub w ogóle może zostać usunięta z Listy. Tak się już działo w przeszłości. I w tej kwestii Polska niestety nie będzie mogła już nic zrobić – dodaje Agata Szafraniuk z ClientEarth Prawnicy dla Ziemi.

Warto pamiętać, że stare drzewostany, naturalne biologiczne procesy, do których należy także aktywność kornika, oraz różnorodność biologiczna, która zależna jest od dużej ilości martwego drewna były absolutnie kluczowe dla umieszczenia Puszczy na Liście Światowego Dziedzictwa – podkreśla przyrodnik Przemysław Chylarecki z fundacji Greenmind.

Na razie, wbrew wcześniejszym zapowiedziom ministra Jana Szyszki, wycinka drzew na terenie Nadleśnictwa Białowieża wciąż nie ruszyła. Nie podjęto do tej pory zapowiadanej czynnej walki z kornikiem drukarzem, który zdaniem Ministerstwa Środowiska zagraża Puszczy, co jest negowane przez większość naukowców.

To, że kolejny miesiąc udaje się powstrzymać wyrąb cennych fragmentów Puszczy jest zasługą protestów społeczeństwa obywatelskiego i świata nauki. Pomaga w tym także zainteresowanie UNESCO i Komisji Europejskiej, dzięki któremu plany ministra Szyszki nie są realizowane – komentuje Robert Cyglicki, dyrektor Greenpeace w Polsce.

Kontynuujemy patrole społeczne, które sprawdzają, czy Puszcza nie jest wycinana w strefach UNESCO wyłączonych formalnie z pozyskania drewna, jak to miało miejsce w poprzednich latach. O wszelkich, ponownych wycinkach w strefach UNESCO będziemy niezwłocznie informowali tę instytucję – mówi Adam Bohdan z Fundacji Dzika Polska

Na szczycie UNESCO nie zapadły żadne wiążące decyzje. W dalszym ciągu istnieje realne zagrożenie, że działania ministra środowiska doprowadzą do wpisania Puszczy Białowieskiej na listę obiektów zagrożonych– przypomina Radosław Ślusarczyk z Pracowni na rzecz Wszystkich Istot.

Puszcza Białowieska to znacznie więcej niż drewno, nie możemy jej wyciąć. Apelujemy o jak najszybsze objęcie Puszczy Białowieskiej pełną ochroną i zachowanie jej w całości dla przyszłych pokoleń – dodaje Jarosław Krogulec z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków.

[wwf]