METROPOLIS (od 2 września w Galerii Pod Plafonem) to kolejna po CUBES i ZONA wystawa prac Zbigniewa Sikory, w ramach której artysta prezentuje obrazy inspirowane wielkimi blokowiskami i najnowszą technologią. To dwa obszary, które ostatnio bardzo interesują artystę i dla opisania których  znajduje wspólny język plastyczny: szablon i malarstwo akrylowe. Obrazy są monochromatyczne, utrzymane w surowej stylistyce. Blokowiska wyglądają na opuszczone, wrażenie pogłębia brak obecności człowieka, ale co jakiś czas, w pewnych miejscach, widać sączący się strumień danych, obrazowany za pomocą sieci układów scalonych. To przejaw jakiegoś działania w tym na pozór wyludnionym świecie.

Sikorę fascynuje i onieśmiela świat najnowszej technologii. Swoimi obrazami daje wyraz tym ambiwalentnym odczuciom i otwiera dyskurs dotyczący powszechnej, czasem nadmiernej obecności technologii w życiu dzisiejszego człowieka.

Zbigniew Sikora (1985). W 2010 r. ukończył studia na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w pracowni prof. Jarosława Modzelewskiego. Uczęszczał także do Pracowni Alternatywnego Obrazowania prowadzonej przez prof. Włodzimierza Szymańskiego przy Wydziale Sztuki Mediów i Scenografii oraz na specjalizację do Pracowni Sztuki w Przestrzeni Publicznej kierowanej przez prof. Mirosława Duchowskiego. W 2008 r. otrzymał wyróżnienie w Pracowni Sztuki w Przestrzeni Publicznej za projekt zagospodarowania Placu Defilad w Warszawie. W 2009 r. zwyciężył w V edycji konkursu organizowanego przez Galerię A19, w ramach którego zrealizował mural Metro Muzeum wewnątrz jednej ze stacji Warszawskiego Metra. W 2011 r. został laureatem stypendium na realizację muralu promującego stolicę przyznanego przez Biuro Kultury m. st. Warszawy. W 2012  r. ukończył studia podyplomowe Grafiki Komputerowej i Multimedialnej na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Od 2009 r. współtworzy Stowarzyszenie Artystyczne Front Sztuki i działa w Kamienicy Artystycznej TA3 na warszawskiej Ochocie.W latach 2013-2014 pełnił funkcję asystenta prof. Mirosława Duchowskiego w Pracowni Sztuki w Przestrzeni Publicznej na warszawskiej ASP oraz prof. Ewy Latkowskiej-Żychskiej w Pracowni Kompozycji na kierunku Grafiki w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie. Od roku 2014 prowadzi własną pracownię Malarstwa, Rysunku i Warsztatu 2D. Od 2015 roku rozpoczął studia doktoranckie na Uniwersytecie im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. Jego prace znajdują się w kolekcji sztuki współczesnej Polish Art Collection.