Holocaust Survivors Band – dwóch ocalałych z Holocaustu Polskich Żydów przyjeżdża do Polski po raz pierwszy od czasów II Wojny Światowej aby zagrać koncert na Pl. Grzybowskim w Warszawie. Towarzyszyć im będzie Muniek Staszczyk. Organizatorem koncertu jest Towarzystwo Społeczno – Kulturalne Żydów Polskich oraz fundacja From the Depths.

Pan Saul Dreier (90 lat) , perkusista, urodziła się w Krakowie, w młodości przeżył trzy obozy koncentracyjne. W baraku, w którym przebywał był także kantor. Dla zabicia czasu, więżniowie stworzyli męski chór, a Pan Dreier, który nauczył się grać na perkusji uderzając dwie łyżki o siebie towarzyszył im jako chór. Po wojnie Pan Dreier pracował jako wykonawca budowlany w New Jersey.

Pan Reuwen “Ruby”( Sosnowicz (86 lat), wojnę spędził ukryty przez polskiego rolnika, śpiąc obok krów. Po wojnie trafił do obozu przesiedleńców w Niemczech, gdzie nabył swój pierwszy akordeon. Po wojnie Pan Sosnowicz pracował jako fryzjer oraz zawodowy muzyk.

Pan Dreier i Pan Sosnowicz nigdy nie zapomnieli o przeszłości. Chcą pamiętac swoje życie w latach młodości zamin pojawił się Hitler. Dla nich muzyka jest katarzis. Holocaust Survivor Band przywołuje słodko – słone wspomnienia z dzieciństwa, ale ponad wszystko jest celebracją życia.

26 lipca 2016 (wtorek) godz. 19:00 
Holocaust Survivors Band oraz Muniek Staszczyk 
Pl. Grzybowski 12 w Warszawie 
Wstęp wolny

ENG

‘Holocaust Survivors Band’ – Two Polish Jews, survivors of the Holocaust will be coming back together to Poland for the first time since the Second World War to play a concert in the heart of Jewish Warsaw, Plac. Grzybowski. They will be accompanied by the world famous Polish artist Muniek Staszczyk, in a unique, one of its kind concert organized by TSKZ- The Social – Cultural Association of Polish Jews and From the Depths foundation.

Music has always been a tool of survival for these men. Mr. Dreier, the drummer, was born in Krakow and in his youth survived three concentration camps. In one, there was a cantor in his barracks. To pass the time, the boys formed a choir, singing soprano, tenor and baritone parts, switching as they grew up and their voices changed. Mr. Dreier learned to play drums by banging two spoons together as he accompanied the choir. Later, he worked as a construction contractor in New Jersey.

COMMENTS
For Mr. Sosnowicz, music was recovery. He spent the war hidden by a Polish farmer, sleeping next to cows and digging through trash at night to collect bits of potatoes. After the war, he landed in a displaced persons camp in Germany, where he acquired his first accordion. Mr. Sosnowicz went on to become a hairdresser and professional musician. He played at parties throughout the borscht belt in upstate New York, and even had a gig at Studio 54.

As they reinvent themselves, Mr. Dreier and Mr. Sosnowicz never forget their past. It is life before Hitler, their youth, that they most want to remember. For them, music is catharsis. The Holocaust Survivor Band summons the bittersweet memories of childhood, but more than that, it is a celebration of life.

Tuesday, July 26, 2016. 19:00
Holocaust Survivors Band & Muniek Staszczyk
Pl. Grzybowski 12, Warsaw.
FREE ENTRANCE